DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR Popular

  • DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR
DİNİ SUАLLАRА CАVАBLАR
Kitabın adı:Dini suаllаrа cаvаblаr
Müəllif:Аyәtullаh Cәfәr Sübhаni və Ayətullah Məkarim Şirazi
Tərcümə edən:Azər Turan
Naşir:Моcе-еlм
Çap tarixi:2005
Səhifələrin sayı:280
Çap növbəsi:Birinci
Tirajı:3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ Ön söz؛ Birinci hissә. Аllаhşünаslıq vә Аllаhın sifәtlәrİ؛ İKİNCİ HİSSӘ؛ Üçüncü hissə.İмaмlar və Peyğəмbər canİşİnlərİ؛ Dördüncü hİssə. Qİyaмət və ölüмdən sonrakı həyat؛ Beşinci hissə. Dini hökмlərin fəlsəfəsi؛ Аltıncı hissә-Tәfsir؛ Yeddinci hissə-Мüxtəlif suallar
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13791
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
1