250 yaşlı İnsan

  • 250 yaşlı İnsan
250 yaşlı İnsan
Kitаbın аdı:...........................................250 yaşlı insan
Müəllif:Ayətullahul-üzma Seyyid Əli Hüseyni Xamenei
Nәşr еdәn:.......................................................Şәhriyar
Çаp tаriхi:.............................................................2015
Çаp növbәsi:......................................................Birinci
Tirаj:....................................................................3000
səh:1
Kitabın əsas ünvanları aiddir:
Kitab haqqında؛ Mündәricat؛ Giriş؛ Birinci fəsil: Böyük Peyğəmbər (s)؛ İkinci fəsil: İmamət؛ Üçüncü fəsil: Əmirəlmöminin Əli ibn Əbu Talib (ə)؛ Dördüncü fəsil: Həzrət Fatimeyi-Zəhra (ə)؛ Beşinci fəsil: İmam Həsən (ə)؛ Altıncı fəsil: İmam Hüseyn (ə)؛ Yeddinci fəsil: Zeynəb-Kübranın və Kərbəla elçilərinin hərəkəti؛ Səkkizinci fəsil: Kərbəla hadisəsindən sonrakı ictimai-siyasi şərait؛ Doqquzuncu fəsil: İmam Səccad (ə)؛ Onuncu fəsil: İmam Baqir (ə)؛ On birinci fəsil: Bəni-Üməyyə hakimiyyətinin sonları və İmam Sadiqin (ə) imaməti؛ On ikinci fəsil: İmam Sadiq (ə)؛ On üçüncü fəsil: Gizli təşkilat؛ On dördüncü fəsil: İmam Kazim (ə) ؛ On beşinci fəsil: İmam Rza (ə)؛ On altıncı fəsil: İmam Cavad (ə), İmam Hadi (ə) və İmam Əsgəri (ə)؛ On yeddinci fəsil: 250 yaşlı insanın hərəkətinin sonu
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
13775
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
1